Important Dates & Notices

2016

January

School Transport Scheme services can start from Wednesday, 6 January 2016 (start dates vary and details are available from individual schools locally).
Children must hold a valid School Transport Ticket in order to travel on the School Bus. No Ticket - No Travel

Late payments for tickets for Part 2 can be submitted and where seats are available tickets will be issued

Where late payments are made and there are no seats available then payments will be refunded

February

The Mid-Term break commences on Monday, 15 February 2016.
All Post Primary Schools close for 5 days and all Primary schools close on Thursday, 18 February and Friday, 19 February 2016. Check with the local Primary school regarding three discretionary days 15 - 17 February 2016

Application for School Transport for New Children starting Primary or Post Primary school in 2016/17 can be submitted from the last Friday in February and the closing date is the last Friday in April 2016

APPLY ONLINE at buseireann.ie

March

Schools close for St. Patrick’s Day and Easter Holidays on Wednesday, 16 March 2016
Don't forget to submit application for School Transport for New Children starting Primary or Post Primary school in 2016/17 by the last Friday in April 2016

APPLY ONLINE at buseireann.ie

April

Closing Date for application for travel on school transport services in school year 2016/17 is the last Friday in April 2016
Schools re-open after the Easter break on Monday, 4 April 2016

APPLY ONLINE at buseireann.ie

May

Late applications for school year 2016/17 will be processed and once payment is made in July then tickets will be issued from August where seats are available.

LATE APPLICANTS ARE NOT GUARANTEED A SEAT

June 

State exams commence on Wednesday, 8 June 2016
Late applications for 2016/17 will be processed and once payment is made after the start of July then tickets will be issued from August where seats are available.

LATE APPLICANTS ARE NOT GUARANTEED A SEAT

July 

Closing Date for receipt of payments for travel in school year 2016/17 is the last Friday in July 2016. 

FAMILIES WHO APPLY LATE OR PAY/SUBMIT MEDCIAL CARD DETAILS LATE ARE NOT GUARANTEED A SEAT – PAY ON TIME BY THE LAST FRIDAY IN JULY

August 

Spare seats are released to concessionary applicants  in August
School Transport Scheme services can start from Monday, 29th August 2016 (start dates vary and details are available from individual schools locally) 

September 

Children must hold a valid School Transport Ticket in order to travel on the School Bus. No Ticket - No Travel

Late payments can be submitted and where seats are available tickets will be issued

Where late payments are made and there are no seats available then payments will be refunded 

October 

Children must hold a valid School Transport Ticket in order to travel on the School Bus. No Ticket - No Travel

Late payments can be submitted and where seats are available tickets will be issued

Where late payments are made and there are no seats available then payments will be refunded

Schools close for the mid-term break on Friday, 28 October 2016

November

Payment reminders for School Transport Tickets for Part 2 (valid for travel from January to June) will be issued at the start of November

December

Closing Date for receipt of payments for Tickets for Part 2 is Friday, 2nd December 2016  

Spare seats will be released to ineligible (concessionary) children after Friday, 16 December 2016

 

2016

Eanáir

Tosaíonn seirbhísí san Scéim Iompar Scoile ón Chéadaoin 6 Eanáir 2016 (tá dátaí tosaigh éagsúla ann agus tá sonraí ar fáil ó scoileanna áitiúla).
Ní foláir do leanaí Ticéad Iompar Scoile bailí a bheith acu chun taisteal ar an mBus Scoile. Gan Ticéad – Gan Taisteal

Féadfar íocaíochtaí déanacha ar thicéid le haghaidh Cuid 2 a chur isteach agus eiseofar ticéid sa chás go bhfuil suíocháin ar fáil.

Sa chás go ndéantar íocaíochtaí déanacha ach nach bhfuil aon suíocháin ar fáil déanfar na híocaíochtaí a aisíoc.

Feabhra

Tosaíonn an briseadh lár téarma ar an Luan 15 Feabhra 2016.
Dúntar gach Iar-Bhunscoil ar feadh 5 lá agus dúntar gach Bunscoil ar an Déardaoin 18 Feabhra agus ar an Aoine 19 Feabhra 2016. Déan teagmháil leis an mBunscoil áitiúil maidir leis na trí lá lánroghnach 15 - 17 Feabhra 2016

Féadfar iarratais ar Iompar Scoile le haghaidh Leanaí Nua, ag tosú ar Bhunscoil nó ar Iar-Bhunscoil le linn 2016/17, a chur isteach ón Aoine dheireanach i mí Feabhra agus is é an Aoine dheireanach i mí Aibreáin 2016 an dáta deiridh iarratais.  

DÉAN IARRATAS AR LÍNE ag buseireann.ie

Márta

Dúntar na scoileanna le haghaidh Lá Fhéile Pádraig agus Saoire na Cásca ar an gCéadaoin 16 Márta 2016.

Ná dearmad iarratais ar Iompar Scoile le haghaidh Leanaí Nua, ag tosú ar Bhunscoil nó ar Iar-Bhunscoil le linn 2016/17, a chur isteach roimh an Aoine dheireanach i mí Aibreáin 2016.  

DÉAN IARRATAS AR LÍNE ag buseireann.ie

Aibreán

Is é an Data Deiridh iarratais ar thaisteal ar sheirbhísí iompar scoile  le linn na scoilbhliana 2016/17 ná an Aoine dheireanach i mí Aibreain 2016.

Athosclaítear na scoileanna tar éis bhriseadh na Cásca ar an Luan 4 Aibreán 2016.

DÉAN IARRATAS AR LÍNE ag buseireann.ie

Bealtaine

Déanfar iarratais dhéanacha don scoilbhliain 2016/17 a phróiseail; chomh luath agus a dhéantar íocaíocht i mí Iúil, eiseofar ticéid ó mhí Lúnasa sa chás go bhfuil suíocháin ar fáil.  

NÍ RÁTHAÍTEAR SUÍOCHÁN d’IARRATASÓIRÍ DÉANACHA

Meitheamh

Tosaíonn na scrúduithe Stáit ar an gCéadaoin 8 Meitheamh 2016.
Déanfar iarratais dhéanacha don scoilbhliain 2016/17 a phróiseail; chomh luath agus a dhéantar íocaíocht i mí Iúil, eiseofar ticéid ó mhí Lúnasa sa chás go bhfuil suíocháin ar fáil.  

NÍ RÁTHAÍTEAR SUÍOCHÁN d’IARRATASÓIRÍ DÉANACHA

Iúil

Is é an Dáta Deiridh Íocaíochta ar thaisteal le linn na scoilbhliana 2016/17 ná an Aoine dheireanach i mí Iuil 2016.   

NÍ RÁTHAÍTEAR SUÍOCHÁN DO THEAGHLAIGH A DHÉANANN IARRATAS DÉANACH NÓ A ÍOCANN DÉANACH NÓ A SHEOLANN SONRAÍ CÁRTAI LEIGHIS DÉANACH – ÍOC IN AM FAOIN AOINE DHEIREANACH I MÍ IÚIL

Lúnasa

Scaoiltear suíocháin spártha le haghaidh iarratasóirí lamháltais i mí Lúnasa.
Féadfar seirbhísí san Scéim Iompar Scoile a thosú ón Luan 29 Lúnasa 2016 (tá dátaí tosaigh éagsúla ann agus tá sonraí ar fáil ó scoileanna áitiúla).

Meán Fómhair

Ní foláir do leanaí Ticéad Iompar Scoile bailí a bheith acu chun taisteal ar an mBus Scoile. Gan Ticéad – Gan Taisteal

Féadfar íocaíochtaí déanacha a chur isteach agus eiseofar ticéid sa chás go bhfuil suíocháin ar fáil.

Sa chás go ndéantar íocaíochtaí déanacha ach nach bhfuil aon suíocháin ar fáil déanfar na híocaíochtaí a aisíoc.

Deireadh Fómhair

Ní foláir do leanaí Ticéad Iompar Scoile bailí a bheith acu chun taisteal ar an mBus Scoile. Gan Ticéad – Gan Taisteal

Féadfar íocaíochtaí déanacha a chur isteach agus eiseofar ticéid sa chás go bhfuil suíocháin ar fáil.

Sa chás go ndéantar íocaíochtaí déanacha ach nach bhfuil aon suíocháin ar fáil déanfar na híocaíochtaí a aisíoc.

Dúntar na scoileanna le haghaidh an bhriseadh lár téarma ar an Aoine 28 Deireadh Fómhair 2016.

Samhain

Eiseofar meabhrúcháin íocaíochta ar Thicéid Iompar Scoile le haghaidh Cuid 2 (bailí um thaisteal ó Eanáir go Meitheamh) i dtosach mhí na Samhna.

Nollaig

Is é an dáta deiridh íocaíochta ar Thicéid le haghaidh Cuid 2 ná an Aoine 2 Nollaig 2016.   

Scaoilfear suíocháin spártha chuig leanaí neamh-incháilithe (lamháltais) tar éis an Aoine 16 Nollaig 2016.