Important Dates & Notices

2018

January

School Transport Scheme services can start from Monday, 8 January 2018 (start dates vary and details are available from individual schools locally). Children must hold a valid School Transport Ticket in order to travel on the School Bus. No Ticket - No Travel Late payments for tickets for Part 2 can be submitted and where seats are available tickets will be issued Where late payments are made and there are no seats available then payments will be refunded Tosaíonn seirbhísí san Scéim Iompar Scoile ón Luan 8 Eanáir 2018 (tá dátaí tosaigh éagsúla ann agus tá sonraí ar fáil ó scoileanna áitiúla). Ní foláir do leanaí Ticéad Iompar Scoile bailí a bheith acu chun taisteal ar an mBus Scoile. Gan Ticéad – Gan Taisteal Féadfar íocaíochtaí déanacha ar thicéid le haghaidh Cuid 2 a chur isteach agus eiseofar ticéid sa chás go bhfuil suíocháin ar fáil. Sa chás go ndéantar íocaíochtaí déanacha ach nach bhfuil aon suíocháin ar fáil déanfar na híocaíochtaí a aisíoc.

Eanáir

February

The Mid-Term break commences on Monday, 12 February 2018.
All Post Primary Schools close for 5 days and all Primary schools close on Thursday, 15 February and Friday, 16 February 2018. Check with the local Primary school regarding three discretionary days 12 - 14 February 2018 Application for School Transport for New Children starting Primary or Post Primary school in 2018/19 can be submitted from the last Friday in February and the closing date is the last Friday in April 2018 APPLY ONLINE at buseireann.ie
Tosaíonn an briseadh lár téarma ar an Luan 12 Feabhra 2018.
Dúntar gach Iar-Bhunscoil ar feadh 5 lá agus dúntar gach Bunscoil ar an Déardaoin 15 Feabhra agus ar an Aoine 16 Feabhra 2018. Déan teagmháil leis an mBunscoil áitiúil maidir leis na trí lá lánroghnach 12 - 14 Feabhra 2018 Féadfar iarratais ar Iompar Scoile le haghaidh Leanaí Nua, ag tosú ar Bhunscoil nó ar Iar-Bhunscoil le linn 2018/19, a chur isteach ón Aoine dheireanach i mí Feabhra agus is é an Aoine dheireanach i mí Aibreáin 2018 an dáta deiridh iarratais.   DÉAN IARRATAS AR LÍNE ag buseireann.ie

Feabhra

March

Schools close for St. Patrick’s Day holiday on Monday 19th March 2018 and for Easter Holidays commence on Friday 23 March 2018 
Don't forget to submit application for School Transport for New Children starting Primary or Post Primary school in 2018/19 by the last Friday in April 2018 APPLY ONLINE at buseireann.ie
Dúntar na scoileanna le haghaidh Lá Fhéile Pádraig ar an Luan 19 Márta agus Saoire na Cásca ar an Aoine 23 Márta 2018. Ná dearmad iarratais ar Iompar Scoile le haghaidh Leanaí Nua, ag tosú ar Bhunscoil nó ar Iar-Bhunscoil le linn 2018/19, a chur isteach roimh an Aoine dheireanach i mí Aibreáin 2018.   DÉAN IARRATAS AR LÍNE ag buseireann.ie

Márta

April

Closing Date for application for travel on school transport services in school year 2018/19 is the last Friday in April 2018
Schools re-open after the Easter break on Monday, 9 April 2018 APPLY ONLINE at buseireann.ie
Is é an Data Deiridh iarratais ar thaisteal ar sheirbhísí iompar scoile  le linn na scoilbhliana 2018/19 ná an Aoine dheireanach i mí Aibreain 2018. Athosclaítear na scoileanna tar éis bhriseadh na Cásca ar an Luan 9 Aibreán 2018. DÉAN IARRATAS AR LÍNE ag buseireann.ie

Aibreán

May

Late applications for school year 2018/19 will be processed and once payment is made in July then tickets will be issued from August where seats are available. LATE APPLICANTS ARE NOT GUARANTEED A SEAT Déanfar iarratais dhéanacha don scoilbhliain 2018/19 a phróiseail; chomh luath agus a dhéantar íocaíocht i mí Iúil, eiseofar ticéid ó mhí Lúnasa sa chás go bhfuil suíocháin ar fáil.   NÍ RÁTHAÍTEAR SUÍOCHÁN d’IARRATASÓIRÍ DÉANACHA

Bealtaine

June

State exams commence on Wednesday, 6 June 2018
Late applications for 2018/19 will be processed and once payment is made after the start of July then tickets will be issued from August where seats are available. LATE APPLICANTS ARE NOT GUARANTEED A SEAT
Tosaíonn na scrúduithe Stáit ar an gCéadaoin 6 Meitheamh 2018. 
Déanfar iarratais dhéanacha don scoilbhliain 2018/19 a phróiseail; chomh luath agus a dhéantar íocaíocht i mí Iúil, eiseofar ticéid ó mhí Lúnasa sa chás go bhfuil suíocháin ar fáil.   NÍ RÁTHAÍTEAR SUÍOCHÁN d’IARRATASÓIRÍ DÉANACHA

Meitheamh

July

Closing Date for receipt of payments for travel in school year 2018/19 is the last Friday in July 2018 FAMILIES WHO APPLY LATE OR PAY/SUBMIT MEDCIAL CARD DETAILS LATE ARE NOT GUARENATEED A SEAT – PAY ON TIME BY THE LAST FRIDAY IN JULY Is é an Dáta Deiridh Íocaíochta ar thaisteal le linn na scoilbhliana 2018/19 ná an Aoine dheireanach i mí Iuil 2018.    NÍ RÁTHAÍTEAR SUÍOCHÁN DO THEAGHLAIGH A DHÉANANN IARRATAS DÉANACH NÓ A ÍOCANN DÉANACH NÓ A SHEOLANN SONRAÍ CÁRTAI LEIGHIS DÉANACH – ÍOC IN AM FAOIN AOINE DHEIREANACH I MÍ IÚIL

Iúil

August

Spare seats are released to concessionary applicants  in August
School Transport Scheme services can start from Tuesday, 28 August 2018 (start dates vary and details are available from individual schools locally)
Scaoiltear suíocháin spártha le haghaidh iarratasóirí lamháltais i mí Lúnasa. 
Féadfar seirbhísí san Scéim Iompar Scoile a thosú ón Dé Máirt 28 Lúnasa 2018 (tá dátaí tosaigh éagsúla ann agus tá sonraí ar fáil ó scoileanna áitiúla).

Lúnasa

September

Children must hold a valid School Transport Ticket in order to travel on the School Bus. No Ticket - No Travel Late payments can be submitted and where seats are available tickets will be issued Where late payments are made and there are no seats available then payments will be refunded Ní foláir do leanaí Ticéad Iompar Scoile bailí a bheith acu chun taisteal ar an mBus Scoile. Gan Ticéad – Gan Taisteal Féadfar íocaíochtaí déanacha a chur isteach agus eiseofar ticéid sa chás go bhfuil suíocháin ar fáil. Sa chás go ndéantar íocaíochtaí déanacha ach nach bhfuil aon suíocháin ar fáil déanfar na híocaíochtaí a aisíoc.

Meán Fómhair

October

Children must hold a valid School Transport Ticket in order to travel on the School Bus. No Ticket - No Travel Late payments can be submitted and where seats are available tickets will be issued Where late payments are made and there are no seats available then payments will be refunded Schools close for the mid-term break on Friday, 26 October 2018 Ní foláir do leanaí Ticéad Iompar Scoile bailí a bheith acu chun taisteal ar an mBus Scoile. Gan Ticéad – Gan Taisteal Féadfar íocaíochtaí déanacha a chur isteach agus eiseofar ticéid sa chás go bhfuil suíocháin ar fáil. Sa chás go ndéantar íocaíochtaí déanacha ach nach bhfuil aon suíocháin ar fáil déanfar na híocaíochtaí a aisíoc. Dúntar na scoileanna le haghaidh an bhriseadh lár téarma ar an Aoine 26 Deireadh Fómhair 2018.

Deireadh Fómhair

November

Payment reminders for School Transport Tickets for Part 2 (valid for travel from January to June) will be issued in October and are due to be paid by 20 November 2018
Eisítear meabhrúcháin íocaíochta do Thicéid Iompair Scoile do Chuid 2 (bailí le haghaidh taistil ó Eanáir go Meitheamh) i nDeireadh Fómhair agus tá siad le híoc roimh an 20ú Samhain

Samhain

December

Spare seats will be released to ineligible (concessionary) children after Friday, 14 December 2018
Scaoilfear suíocháin spártha chuig leanaí neamh-incháilithe (lamháltais) tar éis an Aoine 14 Nollaig 2018

Mí na Nollaig